Program MŠMT č. IV - Údržba a provoz sportovních zařízení - prostřednictvím ČUS

Výzva:
1) Info TJ ČUS výzva IV dotace 2017
 
Doklady:
a) TJ SK ČUS Žádost IV 2017 VZOR
a) TJ SK ČUS Žádost 2017
d) tab MŠMT 2017 P-IV ČUS TJ SK VZOR
d) tab MŠMT 2017 P-IV ČUS TJ SK 
h) Rozpočet P-IV ČUS TJ SK VZOR
h) Rozpočet P-IV TJ SK ČUS
 
Účelové určení:
Účelové určení a podmínky P-IV 2017
 
Administrace pro sportovní svazy:
 
Český svaz orientačních sportů
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČSOS

Fotbalová asociace ČR
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými ve FAČR

Česká jezdecká federace
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČJF
 
Český svaz kanoistů
více informací zde - tento odkaz se týká pouze podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV na rok 2017 SK/TJ sdruženými v ČSK
 

Žadatelé musí splňovat níže uvedené podmínky:

 1. Sportovní zařízení je ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu (min. 8 let) žadatele, přičemž pronajímatelem může být jiný spolek, územní samosprávný celek nebo státní instituce. Majetek nesmí být zatížen zástavním právem (mimo zástavy ČUS), exekucí nebo dražbou.
 2. Žadatel vede v roce poskytnutí a čerpání dotace účetnictví podle zákon č. 563/1991 Sb. a prokazatelně vede řádnou a oddělenou evidenci o dokladech souvisejících s dotací.
 3. Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh v níže uvedené lhůtě a dle níže uvedených pokynů.
   

Žádost musí obsahovat:

 1. Formulář žádosti vyplněný ve všech bodech, podepsaný oprávněnými osobami a opatřený razítkem – formulář je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu)
 2. Kopii aktuálního platného výpisu ze spolkového rejstříku
 3. Kopii aktuálních stanov (pokud nejsou dostupné ve Sbírce listin na justice.cz)
 4. Tabulku MŠMT k programu IV vyplněnou ve všech bodech v řádku č. 1 – tabulku je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu)
 5. Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu nebo potvrzení o bankovním účtu vedeném na jméno TJ/SK
 6. Doklad o vlastnictví sportovního zařízení - výpis z katastru nemovitostí, který je potřeba doložit k dotčenému majetku i v případě nájmu či výpůjčky
 7. Kopii smlouvy o nájmu či výpůjčce včetně dodatků a příloh - u žadatelů, kteří nemají majetek ve vlastnictví
 8. Tabulku s plánovaným rozpočtem nákladů hrazených z dotace a nákladů hrazených z vlastních zdrojů. Tabulku rozpočtu je potřeba vybrat s ohledem na střešní organizaci, prostřednictvím které bude žádost uplatňována (ČUS - výše ke stažení, FAČR, ČSK, ČJF a ČSOS - na vyžádání popř. na stránkách svazu).www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
   

UPOZORNĚNÍ:

 • Dotace nesmí přesáhnout 60 % úřední hodnoty majetku.
 • Dotaci je možné žádat na max. 70 % celkových plánovaných nákladů.
 • Hodnota majetku musí být uváděna v účetní hodnotě – komise může prověřovat tyto hodnoty v dostupných systémech.
 • Žádost nesmí být uplatněna prostřednictvím více svazů/střešních organizací nebo podána přímo na MŠMT, jinak bude vyřazena.
 • U vybíraných členských příspěvků je nutné vykázat příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba u mládeže a 500 Kč/osoba u dospělých.
   

Program MŠMT č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Termín pro podání žádostí na MŠMT je 30. listopad 2016. Připomínáme, že pro žádosti o dotace z tohoto programu je nutné se zaregistrovat na http://is-sport.msmt.cz/.

Další informace a účelové určení podpory včetně přesného způsobu podávání žádostí naleznete ve vyhlášení státní podpory na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
 

V případě dotazů či nejasností jsme Vám k dispozici na telefonu +420 728 143 021/ +420 515 224 455

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


Novinky

19.6.2018
3. ročník náborového dne Louka plná dětí za námi
19.3.2018
Anketa Sportovec okresu 2017
2.11.2017
Sportovní třída Gymnázia Dr. Karla Polesného !!!Aktualizováno!!!

21.8.2017
Louka plná dětí II - video uvnitř!!
21.8.2017
Sportovní den seniorů 2017 - video uvnitř!!

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 515 224 455/ +420 728 143 021

Oblíbené odkazy