Co obsahuje?

Nový informační systém na adrese https://iscus.cz obsahuje informace o tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v těchto sekcích:

 Info

V sekci "Info" jsou uvedeny základní informace o jednotách a klubech, jako např. identifikační údaje (název, datum vzniku, právní forma atd.), kontaktní údaje (sídlo, korespondenční adresa, web…) a ekonomické a legislativní údaje (IČO, DIČ, spisová značka, typ účetnictví apod.).

 Oddíly a Seznam členů

V sekci "Oddíly" je zobrazen seznam sportovních oddílů, které mají TJ/SK zřízeny. Oddíly lze přidávat nebo rušit, případně informace o oddílech upravovat.

Po zobrazení detailu oddílu je možné editovat členskou základnu oddílu (přidávat nové členy, rušit odhlášené). Dále je možné upravovat informace o členech v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, občanství a role člena v rámci TJ/SK.

V sekci "Seznam členů" je přehled členské základny včetně detailních informací bez ohledu na to, do kterého oddílu jednotliví členové patří.

 Funkcionáři

V sekci "Funkcionáři" lze zadávat kontaktní údaje funkcionářů TJ/SK, tedy kontakty na předsedu, místopředsedu, členy kontrolní a revizní komise, ale i tajemníky, sekretáře, hospodáře TJ/SK atd.

 Pasport

V sekci "Pasport" se shromažďují informace o sportovních zařízeních, která jednotlivé TJ/SK provozují. Zařízení lze přidávat i rušit, případně informace o uvedených zařízeních editovat. Ke každému objektu je možné nahrát fotografie, které se pak promítnou na webu ve veřejné části informačního systému.

 Finanční výkazy

V sekci "Finanční výkazy" jsou připraveny formuláře pro vyplňování ekonomických výkazů ČUS (rozvaha, výsledovka). Systém umožňuje vytisknout vyplněné formuláře ve formě státních výkazů. Lze je tedy použít jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

 Dokumenty

Zde je možné nahrávat do systému různé dokumenty související s činností TJ/SK, jako např. stanovy TJ/SK, zápisy z valných hromad apod.

 Uživatelé

V sekci "Uživatelé" je přehled osob, které mají oprávnění vstupovat do informačního systému za danou tělovýchovnou jednotu nebo sportovní klub. Hlavního správce TJ/SK nastavuje Okresní sdružení ČUS Vyškov. Uživatelský účet pro další - dílčí - uživatele s omezeným rozsahem oprávnění (např. správce oddílu nebo správce finančních výkazů) zřizuje hlavní správce TJ/SK.

 

JAK NA TO:

 
Odkaz na manuál k IS ČUS ZDE.

Novinky

19.6.2018
3. ročník náborového dne Louka plná dětí za námi
19.3.2018
Anketa Sportovec okresu 2017
2.11.2017
Sportovní třída Gymnázia Dr. Karla Polesného !!!Aktualizováno!!!

21.8.2017
Louka plná dětí II - video uvnitř!!
21.8.2017
Sportovní den seniorů 2017 - video uvnitř!!

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 515 224 455/ +420 728 143 021

Oblíbené odkazy