13.prosince 2013 na jednání valné hromady byl zvolen tajnou volbou nový pětičlenný výkonný výbor, který si na svém prvním jednání zvolil aklamací svého předsedu a místopředsedu:

  • Zdeněk Kolesa, předseda VV
  • Josef Šoba, místopředseda VV
  • Jiří Kyněra, místopředseda VV
  • Vladislav Matoušek, člen VV
  • Jaroslav Peřinka, člen VV
  • Jiří Mašek , člen VV
  • Marie Bernardová, člen VV

Na jednání valné hromady byla také zvolena tříčlenná revizní komise, která si na svém prvním jednání aklamací zvolila svého předsedu:

Orgány OS ČUS Znojmo podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) revizní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS Znojmo. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů Znojmo. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS Znojmo v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Znojmo. Předseda zastupuje samostatně OS ČUS Znojmo, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Znojmo řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Znojmo činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Znojmo.


Novinky

19.6.2018
3. ročník náborového dne Louka plná dětí za námi
19.3.2018
Anketa Sportovec okresu 2017
2.11.2017
Sportovní třída Gymnázia Dr. Karla Polesného !!!Aktualizováno!!!

21.8.2017
Louka plná dětí II - video uvnitř!!
21.8.2017
Sportovní den seniorů 2017 - video uvnitř!!

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 515 224 455/ +420 728 143 021

Oblíbené odkazy